Izpolnili ste 0% te ankete
Pozor: v vašem brskalniku je onemogočeno izvajanje JavaScript-a. Morda ne boste mogli odgovoriti na vsa vprašanja v tej anketi. Preverite nastavitve vašega brskalnika.

Anketa o izboljšanju pomoči žrtvam zločinov iz sovraštva

Spoštovani_a,

Mirovni inštitut je partner projekta Proti sovraštvu, ki se izvaja v Španiji, Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, Sloveniji in Litvi, financira pa ga Evropska unija (Justice Programme). Projekt koordinira Univerza v Gironi (Španija). Glavni cilji so: 1) pregledati zakonodajo in politike v zvezi s kaznivimi dejanji iz sovraštva in pomočjo žrtvam; 2) analizirati izkušnje žrtev, oblikovalcev politik in ključnih strokovnjakov; spodbujati izmenjavo najboljših praks in sodelovanje med zainteresiranimi deležniki; izvesti usposabljanje trenerjev za strokovnjake na področju varnosti in pravosodja; in 3) ozaveščanje o pravicah žrtev kaznivih dejanj in razpoložljivih storitvah.

Vprašalnik je namenjen predstavnikom_cam organizacij civilne družbe, ki se borijo proti nasilju, motiviranem s predsodki (angl. bias-motivated violence) in spodbujajo državljanske pravice.

Anketa je zaupna. Odgovori bodo varno shranjeni in analizirani s strani raziskovalne skupine.

Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Da bi lahko naredili dobro analizo, potrebujemo vaše iskrene odgovore. V nobenem trenutku ne boste obsojani.

Vaše sodelovanje v tej raziskavi je prostovoljno in lahko kadar koli odstopite.

Rezultati raziskave bodo anonimno diseminirani tako v znanstveni skupnosti kot tudi v medijih.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 10 minut. Cenimo vaš čas in vaša mnenja.

Če želite izvedeti več o raziskavi, se lahko obrnete na info@mirovni-institut.si ali maja.ladic@mirovni-institut.si

There are 27 questions in this survey.