Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.

Counter-hate: Improving the assistance of victims of hate crimes through a victim-centred and intersectional approach

Το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι εταίρος του προγράμματος Counter-hate, το οποίο υλοποιείται στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στην Σλοβενία, και στην Λιθουανία και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Justice Programme, JUST-2021-JACC, Project Number: 101056636). Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Χιρόνα (Ισπανία). Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: 1) η αποτύπωση των νομοθετικών πλαισίων και των πολιτικών σχετικά με τα εγκλήματα μίσους και την υποστήριξη των θυμάτων, 2) η ανάλυση των εμπειριών των θυμάτων, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών που έχουν καθοριστική σημασία στον χώρο, η ενίσχυση της διαδικασίας ανταλλαγής καλών πρακτικών, η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων, η «εκπαίδευση εκπαιδευτών» για επαγγελματίες στους χώρους της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, και 3) η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα δικαιώματα των θυμάτων και τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Η έρευνα απευθύνεται σε εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που επιδιώκουν να καταπολεμήσουν την προερχόμενη από προκαταλήψεις βία και να προωθήσουν τα ατομικά δικαιώματα.

Η εν λόγω έρευνα είναι εμπιστευτική. Οι απαντήσεις θα αποθηκευτούν με ασφάλεια και θα αναλυθούν από την ερευνητική ομάδα. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, χρειαζόμαστε τις πραγματικές/αυθεντικές απόψεις σας. Δεν θα κριθείτε σε κανένα σημείο της έρευνας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και μπορείτε να αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαδοθούν ανώνυμα, μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας καθώς και στα ΜΜΕ.

Η έρευνα διαρκεί περί τα 10 λεπτά.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο και την προσοχή σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Νατάσα Αλεξοπούλου (counter-hate-project@kmop.org).

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει 27 ερωτήσεις.